Ödeme, Teslimat, İade Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE-1

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: BNMFİT( BODY AND MİND FİT )
ALICI: www.bnmfit.com‘un ilgili üyesi
MADDE-2

 İş bu sözleşmenin konusu, alıcını satıcıya ait bnmfit.com sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışta konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder bnmfit.com  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE-3 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce onaylanmış bulunu sözleşme tarafından belirtilen tarihte kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

MADDE-4 MAL/HİZMETİN TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Alıcı satın aldığı hizmeti BNMFİT tesisinde kullanır. Satın alınmış olan üyeliklere ait faturalar, Kulüp tarafından Üye adresine gönderilmez. Faturasını talep eden Üyelerin faturalarını Kulüp’ten alması gerekmektedir. 
MADDE-5 SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü miktarı ve tüm vergiler dahil satış bedeli   web sitemizde belirtilen paket bilgileri mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE-6 MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin satış fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE-7 VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE-8 FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halükarda %30’ dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE-9 PEŞİN TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı ödeme satış sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE-10 ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı kart sahibi banka arasındaki sözleşme hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ödemelerini takip edebilir.

MADDE-11 CAYMA HAKKI

Alıcı sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden 7(yedi ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve bnmfit.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya  alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi  zorunludur. Cayma hakkına ilişin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmeti bedeli alıcıya iade edilir ve 20(yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal hükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE -12 CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK MAL/HİZMETLER

 Cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır.

MADDE -13 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeceyek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan  talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zara ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 14- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE-15 ÜYELİK HAKLARI. 

15.1.Askerlik Durumu ile ilgili Dondurma Hakkı 
Askerlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda üyenin askerlik süresi boyunca üyeliğini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bunun için askerlik şubesinden alınan uygun belgenin kulüp yönetimine sunulması gerekmektedir. 

15.2Sağlık Sorunu ile ilgili Dondurma Hakkı
Sağlık durumu spor yapmaya elverişli olmayan üyelerin, üyeliklerinin dondurulmasını talep edebilmek için, geçerli bir doktor raporu getirmesi zorunludur. Üyeliğin dondurulması, Kulüp tarafından takip edilir ve özellikle sıkça sağlık nedeni ile dondurma talebinde bulunan Üye’nin üyeliği Kulüp tarafından iptal edilebilir. 

15.3Hamilelik ile ilgili Dondurma Hakkı
Hamilelik durumu söz konusu olan bir üyenin spor yapmasına engel bir durumu olduğuna dair doktor raporunu kulüp yönetimine sunması durumunda üyelik dondurma işlemi gerçekleştirilir. 

15.4.Yukarıda belirtilen hallerin dışında üyelik süresinin dondurulması mümkün değildir. 

15.5.Üye’nin tüm bedel-ücret-aidat ödemelerini yapmış olması kaydı ile üyelik süresinin dondurulması süresince ücretli dondurmalar hariç ayrıca ücret alınmaz. Ancak, dondurma halinde dahi, üyelerin belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını belirlenmiş zamanlarda Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üyelik süresinin dondurulduğu süre içinde, üye kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden faydalanamaz.

MADDE-16 ÜYELİK İPTAL HAKLARI

Taşınma nedeniyle İptal Hakkı
Bu iptal hakkı yalnızca İstanbul il sınırları dışına gerçekleşen taşınma durumlarındaki üyelikler için geçerlidir. Böyle bir iptal durumu talep edildiğinde üye şehir değişikliğini taşınılan ilden getireceği geçerli ikametgâh belgesi ile belgelemek zorundadır. İptal durumunda, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak iade edilir.

Sağlık nedeniyle İptal Hakkı
Sağlık nedeni ile spor yapamayacağını belirten üyelerin üyelik iptali, ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden spor yapamayacağına dair heyet raporu getirmeleri halinde mümkündür. İptal durumunda, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak iade edilir. 

16.1.Üye, Kulüp'ün kurallarına uygun olan üyelik iptal talebini kulübe yazılı olarak yapmak zorundadır. Üye'nin, satın aldığı üyeliğin iptalini 7 gün içerisinde bildirmesi halinde üyelik bedeli; Kulüp'ün ilgili onay makamlarından geçtikten sonra, Üye'nin üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli (senetli ödeme, taksitli kredi kartı slibi, banka havalesi v.b.) dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle (Slip iptali, banka havalesi, senet iadesi vb.) üyeye geri ödenir ve üyelik iptal edilir. Herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Sözleşmenin imza tarihini takip eden 7. günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış "Spor yapamaz" heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belge ibrazı hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve Kulüp tarafından uygun görülmesi veya benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin % 10'u (YüzdeOn) tutarında Sözleşme masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra; üyelik iptal talebinin yapıldığı gün itibariyle "geçen üyelik süresi " aşağıdaki gibi hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. 

"İptal masrafı " ve "geçen üyelik süresi "nin bedeli düşüldükten sonra kalan tutar, ilk başta üyelik bedeli ödenirken uygulanan ödeme şekli dikkate alınır ve aynı şekilde Üye'ye 15 (Onbeş) işgünü içerisinde iade edilir. Taksitli kredi kartı ödemesi şeklinde yapılan ödemelerin iadesi, iade edilecek tutarı oluşturan taksitlerin, Kulüp'ün banka hesabına geçtiği günden sonraki 15 (Onbeş) işgünü içerisinde, Sözleşme Asıl Üye'sinin banka hesabına yapılır. Kulüp, bankaların taksitli ya da tek çekim kredi kartları için yaptığı her türlü uygulamalardan veya bankaların finansal sistemlerinden kaynaklanan gecikme ve kayıplarından ve banka ile Üye arasındaki ticari ilişkilerden ve/veya anlaşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. 


MADDE-17 ÜYELİK DEVİR HAKLARI
17.1 Üyelik hakları devredilemez.
17.2.Üyelik devri için gazete, internet vb. ilanlar verilemez. Kulüp içindeki panoya asılamaz. Bu tip bir durumun tespit edilmesi haline; Kulüp anılan üyenin hiçbir üyelik devir talebini kabul etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE-18 SEANSLIK HİZMET KURALLARI
18.1.Seanslık Hizmetlerin verilmesi yalnızca internet üzerinden Üye tarafından seçilmiş olan  tarih ve saatte verilmesi ile başlatılır. Seanslık Hizmetler internet üzerinden antrenman saatini seçmeyen üyelere anılan hizmet kesinlikle verilemez. 


18.3.Seanslık saatlerin geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gereklidir. 

18.4. Seanslar sadece alınan gün ve tarihteki aktivite için geçerlidir başka bir hizmet için kullanılamaz. 

18.5. Üyeler İnternet üzerinden alınmış olan seans saatleri için online olarak yapmak istediği çalışmayı seçerek geleceği saatleri kayıt esnasında belirler.  Satın alınan her paket içerisinde maksimum iki kez antrenman saatini değiştirme hakkı vardır. İkinci değişiklikten sonra seçilmiş olan saatlerde gelinmez ise değiştirmek istediği saat kadar kullanım  hakkını kaybetmiş olur. Para iadesi yahut başka ders saati ile değişim yapılamaz.

18.6.Her seans paketi hizmetinin son kullanım tarihi bulunmaktadır. Bu süreyi aşan üyelere hizmet verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Satın alınmış seans paketlerinin süreleri ileriki tarihlere uzatılamaz. 

18.7.Satın alınan seans paketleri sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılmayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Kulüp, Seanslık Üyelik Paketleri alternatifleri ile üyelere toplu alımlarda fiyat avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle; Sağlık nedeniyle (Doktor Raporu ile belgelenmelidir) vb. nedenlerle iptal edilmesi istenilen seanslık hizmetlerde, kullanılmış olan seansların Kulübün o anda sunduğu Seanslık Hizmet paketindeki bir üst adede yuvarlanması sonucu ortaya çıkan seans karşılığı bedel kesildikten sonra bedel iadesi yapılabilir

18.8.İptaller randevu saatinden 4 saat önceden yapılmak zorundadır. 4 saat önceden iptal edilmeyen randevulara ait seans hizmeti daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında, geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Örnek; seansa 15 dk. geç kalındı ise seans 60 dk. olarak değil 45 dk. olarak uygulanır. 

18.9.Seanslık Hizmetler tamamıyla üye tarafından talep edilen ve Kulüp Spor Merkezi tarafından talep üzerine verilen kişiye özel bir hizmettir. Bu hizmeti alan üyeler; aksini yazılı olarak beyan etmedikleri sürece; Kulüp ve eğitmenler tarafından spor yapmak konusunda sağlıklı ve yeterli olarak kabul edilirler. Üye’nin Seanslık hizmetleri almak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğunu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, Kulüp’un ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin her ne sebeple olursa olsun Seanslık Hizmetler süresince meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. Kulüp’un kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı veya sözlü hiçbir taahhüdü yoktur. 

18.10.Kulüp’un; Seanslık Hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kez Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.