BNM FİT
Kayıt Sözleşmesi ve Salon Kuralları
1 KURALLARIN İHLAL EDİLMESİ VE YAPTIRIM

1.1.Üyenin, bu Kurallar Kitapçığı’nda yer alan ve/veya kulüp tarafından daha sonra belirlenecek Tesiste uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, genel ahlak ve toplum kurallarına aykırı hareket etmesi, Kulüp Personeli’nin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer Üyelerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü hareketi, Kulüp veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile Kulüp tarafından diğer Üyelere veya misafirlere verilmiş kullanma haklarının engellenmesi, hizmet için kullanılan bütün alet, araç ve ekipmanların uygunsuz kullanımı veya üyelerin, personelin, Kulüp’ünün veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunması durumunda yahut tesislerde sessiz olmamak, kaba, argo konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir veya çalışanlara bağırmak, tahrik ve tahkir etmek; diğer üyeleri, misafirleri veya Kulüp çalışanlarını sözle, gözle veya temasla taciz etmek; kulüp, personel ve/veya üyeler hakkında asılsız ithamlarda bulunmak gibi nedenlerle ve tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Kulüp, üyelik haklarının kullanımını vakanın durumuna göre ücret iadesi yapmaksızın iptal edebilir veya bir yıldan az olmamak üzere belirli sürelerle askıya alabilir. Kulüp tarafından Üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması halinde Üyeye her hangi bir bedel iadesi yapılmaz.

1.2.Kulüp’ün genel güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu kurallar bütününde ve üyelik sözleşmesinde belirtilen veya zaman zaman Kulüp tarafından panolara asılmak veya diğer şekillerde (Kulüp web sayfasında açıklanmak veya e-posta, SMS, MMS ve benzeri gibi yollarla üyelere gönderilmek) suretiyle ilan edilen kuralları ihlal eden Üye olduğunda, Kulüp Yönetimi sözü edilen Üye’nin üyeliği kapsamındaki etkinlikleri ve hizmetleri kullanma hakkını en az bir yıl olmak üzere askıya alabilir ya da tamamen iptal edebilir; Böyle bir durumda, Üye’ye hiçbir şekil ve nam altında geri ödeme yapılmaz. Bu kural, üyenin misafirlerinin davranışları sonucu meydana gelen durumlar için de Üye için aynı şekilde bağlayıcıdır.

Üyelik hakları askıya alınan Üye, askı süresinin sona ermesini müteakip, varsa; Üyelik Bedeli borçlarını ödedikten sonra tesisleri kullanabilir.
2 HİZMET SAATLERİ
2.1Kulübümüzün saatleri farklılık gösterebilir. Üyelerimizin anılan saatlere uyması ve anılan saatlerin dışında hizmet talep etmemesi rica olunur. 

2.2Soyunma Odaları’nın kapanış saati Spor Alanları ile aynı olup, Spor alanlarını kullanan üyelerimizin soyunma odalarını kullanmak istemeleri halinde kapanıştan en az 15 dakika önce spor faaliyetlerini sonlandırmaları ve soyunma odalarını kullanarak kulüp kapanışından önce terk etmeleri özellikle rica olunur. 

2.3Kulüp içerisinde yer alan panolarda ilan ederek ve önceden duyurmak kaydı ile Kulüp hizmet gün ve saatlerini değiştirebilir.

3 ÜYELİK

3.1.Üye olmak isteyen kişilerin internet üzerinden online olarak Üyelik Başvuru Formu’nu doldurmaları, imzalamaları, ilgili belgeleri (nüfus cüzdanı vb) ibraz etmeleri ve belirlenen bedel-ücret-aidat toplamını Kulüp’e ödemeleri gerekmektedir. Kayıt sözleşmesi  online kayıt anında dijital olarak  üye tarafından onaylanır ve Body and Mind Fitness (BNMFİT )'da muhafaza edilir, Müşteriye kayıt esnasında mail olarak bir örneği gönderilir.  BNMFİT kopyasını muhafaza eder.
Aksi halde Kulüp’ün üyeliği tek taraflı fesih etme hakkı saklıdır.  üyelik esnasında internet üzerinden mevcut seans paketlerini peşin satın alarak ücretini online olarak kredi yahut banka kartı ile ödeyebilirler.

3.2.Üyelerin, Kulüp’e gelmemeleri, Kulüp’ten, tesislerden veya aktivitelerden belirlenen seans paketi son kullanım tarihi sonuna kadar faydalanmamaları halinde belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını geri istemeleri mümkün değildir. Üye, Üyelik sözleşmesini imzaladığı andan itibaren; sağlık durumunun spor yapmaya ve kulüp aktivitelerini kullanmaya uygun olduğunu, Kulüp tarafından üyeliğe dâhil olan ya da olmayan tüm hizmetlere, aktif ve pasif tüm egzersizlere, etkinliklere katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Kulüp bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle Kulüp, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalayarak aletleri ve tesisleri kullanmakla, Kulübün, Üye veya misafirlerin tesis içinde ve çerçevesinde yaralanmaları ve incinmelerinde doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder, Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis sınırları içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerin yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplardan Üye sorumludur. Üye, Üyenin veya misafirlerin görebileceği hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen, bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve misafirlerin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden, Kulübün kasti veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, işletme yönetimini, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve bunu ibra etmiştir. 

3.3.Kulüp’teki her türlü üyelik bedelleri ve ek hizmetlere ilişkin ücretler, kampanyalar, Kulüp tarafından tespit edilir ve gerektiğinde haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

3.4.Üyeler ancak, üyeliklerinin geçerliliğini koruyor olması ve üyelikten doğan bedel-ücret borçlarını internetten online olarak ödenmiş olması hallerinde Kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden yararlanabilirler. Aksi takdirde Üyelerin, Kulüp’e giriş hakları kaldırılacağı gibi Üyeler Kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden de faydalanamayacaklardır. 

3.5.Kulüp tarafından onaylanan “Üyelik Süresinin Dondurulması” halleri haricinde, her ne sebeple olursa olsun, (Kulüp’ün her zaman üyelerine hizmet vermeye hazır bir şekilde bulunması nedeniyle) Üyelerin Kulüp’ten, tesislerinden veya aktivitelerinden faydalanmadıkları veya üyelik koşullarına ayrılık sebebiyle faydalandırılmadıkları sürenin, üyelik süresine ilave edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu sürenin sair surette telafisi de talep edilemez.

4 ÜYE GİRİŞLERİ
4.1. Mevcut uygulamaya göre, Üye güvenliğinin maksimum derecede sağlanması ve acil durumlarda (Ör. Önemli iş telefonu, sağlık, kaza, yangın vs.) Üye’nin tesiste bulunup bulunmadığının tahmin edilmesi açısından, tesise girişler “sms şifre Sistemi” kullanılarak sağlanmaktadır.

4.2.Üyeler, satın aldıkları Üyelik Tipi’ne göre internet sitesi üzerinden kendi belirlemiş oldukları  gün ve saatlerde Kulüp’e girebilirler.

6 SPOR ALANLARI KULLANIMI
6.1.16 yaşından küçük çocuklar; (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kendi sağlık ve güvenlikleri nedeni ile Fitness alanına giremezler. 13 – 16 yaş arası lisanslı sporcuların kullanım onayı kulüp yönetimindedir. 

6.2.Üyenin ekipmanlarla çalışırken, sağlık ve hijyen açısından havlu kullanması zorunludur. 

6.3.Üyeler diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermelidir. Kulüp’ün kötü koku nedeniyle diğer üyeleri rahatsız eden üyeleri kulüp dışına çıkarma haklı saklıdır. 

6.4.Üyelerin, cam bardak, açık içecek ve benzeri ile spor alanlarına girmesi yasaktır. 

6.5.Günün yoğun saatlerinde her bir Cardio ekipmanının kullanım süresi maksimum 20 dakikadır. 


6.6.Üyeler tarafından kullanılan ekipmanların, kullanım sonrasında yerlerine bırakılması gerekmektedir. 

6.7.Grup dersleri için katılımcı sayıları sınırlandırılmıştır. 

6.8.Kulüp’ün, grup derslerinde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, salon, eğitmen ve program/ders saat değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. 

6.9.Stüdyolarda ders başladıktan sonra derse katılmak ve stüdyoya girmek, ısınma kısmının geçmiş olabileceği ve dersin ortasında girildiğinde sağlığı tehdit edebileceği gerekçesi ile yasaktır. 

6.10.Kulüp diğer üyeleri rahatsız ettiğine inandığı, sözlü veya gözle veya temasla taciz ettiğini gördüğü, hissettiği ve/veya bir diğer üyeden şikayet aldığı herhangi bir üyeyi spor alanlarından herhangi bir sebep göstermeksizin çıkartabilir. Böyle bir durumda, Kulüp’ün üyeyi ücret iadesi yapmaksızın üyelikten çıkartma hakkı saklıdır. 

6.11.Grup dersleri öncesinde (ders başlamadan önce) yer tutulamaz.9 UYGUN KIYAFET KULLANIMI
9.1.Kulüp genelinde ve özellikle spor alanlarında spor yapmaya elverişli kıyafetler kullanılması önerilmektedir. Uygun olmayan durumlarda ikaza rağmen tekrarında, Kulüp’ün üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır. 

9.2.Üyelerin giyimi, egzersiz sırasında hareket rahatlığı ve hijyen sağlayacak şekilde olmalıdır. Egzersiz yaparken egzersizlere uygun tişört, şort veya eşofman giyilmesi gereklidir. 

9.3.Kulüp içerisinde sağlığınız ve hijyenin korunması açısından dışarıda giyilmemiş uygun spor ayakkabısı giyilmesi gereklidir. 

9.4.Kulüp, uygun olmayan kıyafet (askılı-straplez-transparan tişört, kısa şort vb)  ve ayakkabı giyilmesi hallerinde, Üye’yi uyarma ve ısrar halinde Üye’nin tesisi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. 

9.5.Kulüplerimizde tüm alanlarda temiz spor ayakkabı yahut galoş giymek zorunludur. 
 
9.6.Kulüp genelinde soyunma odaları hariç üstsüz ve çıplak dolaşılamaz,bulunulamaz.

9.7.Kulüp genelinde öğrencilerin kendi antrenörleri dahil olmak üzere ders veren eğitmenlerin tümü bnmfit tarafından belirlenen kıyafetleri giymesi gereklidir.

9.8.Özellikle uniseks (hem erkek hem de bayanların kullanabildiği) alanlarda Üyelerin kıyafetlerine dikkat etmesi, uygunsuz ve çevreyi rahatsız edebilecek kıyafetleri kullanmaması ve bu tür hareketlerde bulunmaması önemli bir Kulüp kuralıdır. Aksi şekilde hareket eden kişilerin üyelikleri, Kulüp Yönetimi tarafından ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilebilir.

10 SOYUNMA ODALARININ KULLANIMI
10.1. Soyunma dolapları saatlik kullanım için olup, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. 

10.2.Soyunma odalarındaki dolaplara bırakılan, Kulüp yetkili görevlilerine beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

10.3.Kulüp hijyen ve güvenlik nedenleri ile “herhangi bir zamanda” ve özellikle gün sonunda kilitli dolapları açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. 

10.4.Herhangi bir üye, kendisine ait olduğunu iddia ettiği kilitli bir dolabın, açılmasını talep etmesi halinde, üyenin de imzalayacağı tutanak ile kilit açılır. Kilidin açılmasını talep eden kişinin açılacak olan dolabın içinde ne olduğunu önceden açıkça tanımlamış olması gerekmektedir. Tanımlama yapılmayan dolaplar açılmaz. 

10.5.Soyunma odalarında duş bölümlerinde bulunan saç kurutma makinelerini ile eşya kurutma amacı ile uzun süre meşgul etmek yasaktır. 

10.6.Soyunma odalarına ve fitness alanına girerken galoş yahut temiz spor ayakkabı giyilmesi zorunlu olup, giyilmemesi halinde Kulüp’ün üyeyi kulübe almama haklı saklıdır.

15 ÜYELİK HAKLARI. 

15.1.Askerlik Durumu ile ilgili Dondurma Hakkı 
Askerlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda üyenin askerlik süresi boyunca üyeliğini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bunun için askerlik şubesinden alınan uygun belgenin kulüp yönetimine sunulması gerekmektedir. 

15.2Sağlık Sorunu ile ilgili Dondurma Hakkı
Sağlık durumu spor yapmaya elverişli olmayan üyelerin, üyeliklerinin dondurulmasını talep edebilmek için, geçerli bir doktor raporu getirmesi zorunludur. Üyeliğin dondurulması, Kulüp tarafından takip edilir ve özellikle sıkça sağlık nedeni ile dondurma talebinde bulunan Üye’nin üyeliği Kulüp tarafından iptal edilebilir. 

15.3Hamilelik ile ilgili Dondurma Hakkı
Hamilelik durumu söz konusu olan bir üyenin spor yapmasına engel bir durumu olduğuna dair doktor raporunu kulüp yönetimine sunması durumunda üyelik dondurma işlemi gerçekleştirilir. 

15.4.Yukarıda belirtilen hallerin dışında üyelik süresinin dondurulması mümkün değildir. 

15.3.Üye’nin tüm bedel-ücret-aidat ödemelerini yapmış olması kaydı ile üyelik süresinin dondurulması süresince ücretli dondurmalar hariç ayrıca ücret alınmaz. Ancak, dondurma halinde dahi, üyelerin belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını belirlenmiş zamanlarda Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üyelik süresinin dondurulduğu süre içinde, üye kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden faydalanamaz.

16 ÜYELİK İPTAL HAKLARI

Taşınma nedeniyle İptal Hakkı
Bu iptal hakkı yalnızca İstanbul il sınırları dışına gerçekleşen taşınma durumlarındaki üyelikler için geçerlidir. Böyle bir iptal durumu talep edildiğinde üye şehir değişikliğini taşınılan ilden getireceği geçerli ikametgâh belgesi ile belgelemek zorundadır. İptal durumunda, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak iade edilir.

Sağlık nedeniyle İptal Hakkı
Sağlık nedeni ile spor yapamayacağını belirten üyelerin üyelik iptali, ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden spor yapamayacağına dair heyet raporu getirmeleri halinde mümkündür. İptal durumunda, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak iade edilir. 

16.1.Üye, Kulüp'ün kurallarına uygun olan üyelik iptal talebini kulübe yazılı olarak yapmak zorundadır. Üye'nin, satın aldığı üyeliğin iptalini 5 gün içerisinde bildirmesi halinde üyelik bedeli; Kulüp'ün ilgili onay makamlarından geçtikten sonra, Üye'nin üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli (senetli ödeme, taksitli kredi kartı slibi, banka havalesi v.b.) dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle (Slip iptali, banka havalesi, senet iadesi vb.) üyeye geri ödenir ve üyelik iptal edilir. Herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Sözleşmenin imza tarihini takip eden 15. günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış "Spor yapamaz" heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belge ibrazı hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve Kulüp tarafından uygun görülmesi veya benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin % 10'u (YüzdeOn) tutarında Sözleşme masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra; üyelik iptal talebinin yapıldığı gün itibariyle "geçen üyelik süresi " aşağıdaki gibi hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. 

"İptal masrafı " ve "geçen üyelik süresi "nin bedeli düşüldükten sonra kalan tutar, ilk başta üyelik bedeli ödenirken uygulanan ödeme şekli dikkate alınır ve aynı şekilde Üye'ye 15 (Onbeş) işgünü içerisinde iade edilir. Taksitli kredi kartı ödemesi şeklinde yapılan ödemelerin iadesi, iade edilecek tutarı oluşturan taksitlerin, Kulüp'ün banka hesabına geçtiği günden sonraki 15 (Onbeş) işgünü içerisinde, Sözleşme Asıl Üye'sinin banka hesabına yapılır. Kulüp, bankaların taksitli ya da tek çekim kredi kartları için yaptığı her türlü uygulamalardan veya bankaların finansal sistemlerinden kaynaklanan gecikme ve kayıplarından ve banka ile Üye arasındaki ticari ilişkilerden ve/veya anlaşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. 


17 ÜYELİK DEVİR HAKLARI
17.1 Üyelik hakları devredilemez.
17.10.Üyelik devri için gazete, internet vb. ilanlar verilemez. Kulüp içindeki panoya asılamaz. Bu tip bir durumun tespit edilmesi haline; Kulüp anılan üyenin hiçbir üyelik devir talebini kabul etmeme hakkını saklı tutar.

18 SEANSLIK HİZMET KURALLARI
18.1.Seanslık Hizmetlerin verilmesi yalnızca internet üzerinden Üye tarafından seçilmiş olan  tarih ve saatte verilmesi ile başlatılır. Seanslık Hizmetler internet üzerinden antrenman saatini seçmeyen üyelere anılan hizmet kesinlikle verilemez. 


18.3.Seanslık saatlerin geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gereklidir. 

18.4. Seanslar sadece alınan gün ve tarihteki aktivite için geçerlidir başka bir hizmet için kullanılamaz. 

18.5. Üyeler İnternet üzerinden alınmış olan seans saatleri için online olarak yapmak istediği çalışmayı seçerek geleceği saatleri kayıt esnasında belirler.  Satın alınan her paket içerisinde maksimum iki kez antrenman saatini değiştirme hakkı vardır. İkinci değişiklikten sonra seçilmiş olan saatlerde gelinmez ise değiştirmek istediği saat kadar kullanım  hakkını kaybetmiş olur. Para iadesi yahut başka ders saati ile değişim yapılamaz.

18.6.Her seans paketi hizmetinin son kullanım tarihi bulunmaktadır. Bu süreyi aşan üyelere hizmet verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Satın alınmış seans paketlerinin süreleri ileriki tarihlere uzatılamaz. 

18.7.Satın alınan seans paketleri sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılmayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Kulüp, Seanslık Üyelik Paketleri alternatifleri ile üyelere toplu alımlarda fiyat avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle; Sağlık nedeniyle (Doktor Raporu ile belgelenmelidir) vb. nedenlerle iptal edilmesi istenilen seanslık hizmetlerde, kullanılmış olan seansların Kulübün o anda sunduğu Seanslık Hizmet paketindeki bir üst adede yuvarlanması sonucu ortaya çıkan seans karşılığı bedel kesildikten sonra bedel iadesi yapılabilir

18.8.İptaller randevu saatinden 4 saat önceden yapılmak zorundadır. 4 saat önceden iptal edilmeyen randevulara ait seans hizmeti daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında, geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Örnek; seansa 15 dk. geç kalındı ise seans 60 dk. olarak değil 45 dk. olarak uygulanır. 

18.9.Seanslık Hizmetler tamamıyla üye tarafından talep edilen ve Kulüp Spor Merkezi tarafından talep üzerine verilen kişiye özel bir hizmettir. Bu hizmeti alan üyeler; aksini yazılı olarak beyan etmedikleri sürece; Kulüp ve eğitmenler tarafından spor yapmak konusunda sağlıklı ve yeterli olarak kabul edilirler. Üye’nin Seanslık hizmetleri almak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğunu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, Kulüp’un ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin her ne sebeple olursa olsun Seanslık Hizmetler süresince meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. Kulüp’un kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı veya sözlü hiçbir taahhüdü yoktur. 

18.10.Kulüp’un; Seanslık Hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kez Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.


19 GENEL KURALLAR
19.1. Üye işbu Sözleşme ile yalnızca 1nci (birinci) baslikda adı ve adresi belirtilen Asıl Kulüp'ün kullanım hakkını satın almıştır.

19.2.Kulüp, üyelerinin özel durumlarına ve bütçelerine uygun alternatifler yaratmak için farklı bedellerde seans paketleri satışı yapmaktadır. Bazı Üyelik Tipleri hizmet türü/kullanım saatleri dikkate alındığında, diğer üyeliklere göre Üye'ye fiyat avantajı sağlamaktadır. Kulüp'ün daha uygun fiyatlı üyeliklere tüm imkânları / hizmetleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz üyelikleri satın alan Üye bunu peşinen kabul eder. 

19.3.Kulüp’ün herhangi bir üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin herhangi bir zamanda iptal etme ve/veya biten üyeliğini yenilememe hakkı saklıdır. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalaması ile birlikte bu maddeyi peşinen kabul etmiş sayılır. 

19.4.Kulüp içerisinde Kulüp Yönetiminin yazılı izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanabilmektedir. Bu tarz telefonların kulüp içerisinde kullanımı yasak değildir. Bu nedenle, her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır. Kulüp’ün bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

19.5.Kulüp, zaman zaman günün şartlarına uygun olarak çeşitli üyelik satış kampanyaları düzenleyebilir. Bu kampanyalar açıklanan dönem için geçerli olup, geçmiş tarihli ve/veya daha sonraki tarihte satın alınmış/alınacak üyeliklere örnek oluşturmaz, kullandırılan imkânlar/haklar kampanya dışı zamanlarda talep edilemez. 

19.6.Üyeler ve misafirler, tesisler içerisinde herhangi bir ürün ya da hizmetin tanıtım veya satışını yapamazlar. Her türlü tanıtım, satış ve duyurular Kulüp yönetimi iznine tabidir. 

19.7.Üye ve misafirlerin tesislerde bulundukları sürece, diğer Üyelere, diğer misafirlere ve Kulüp personeline saygısızlık niteliğindeki kötü ve çirkin harekette bulunmaları, küfürlü ve argo konuşmaları ve bağırmaları, alkollü şekilde Kulübün alanlarını kullanmaları, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler veya suçlar, şiddet hareketleri, küçük düşürücü davranışlar kesinlikle yasaktır. Üye ve misafirler, Üyelik Sözleşmesi ve diğer tüm kural ve uygulamalara uymak zorundadır. Aksi durumlar derhal herhangi bir ücret iadesi olmaksızın üyeliğin sona erdirilmesini gerektirir. Üyeler bu kuralı peşinen kabul ederler. 

19.8.Kulübe ait kapalı ve açık alanların tümünde hiçbir tütün mamulü, alkol, uyuşturucu madde,  anabolik-androjen steroidler ,doping vb kullanım ve satışı yapılamaz

19.9.Alkollü bir şekilde tesisi kullanmak isteyen üye veya misafirin kulübe girişi kesinlikle yasaktır. Israrcı olması durumunda, Kulübün, üyenin üyeliğine ücret iadesi yapmaksızın son verme hakkı saklıdır. 

19.10.Kulüp içindeki alanlarda, Kulüp’ün düzenlediği organizasyonlar haricinde tavla, kâğıt oyunları ve benzeri oyunlar oynanamaz. 

19.11.Üye ve/veya misafirleri ruhsatlı bile olsa Kulüp’e delici, kesici ve patlayıcı alet veya silahla giremez. Aksi hallerde Üye ve/veya misafirleri tesise giremez. 

19.12Soyunma odaları ve spor alanlarına kesinlikle yiyecek sokulamaz. 

19.13.Klima, TV ve müzik sistemleri sadece Kulüp personeli tarafından çalıştırılabilir, Üyelerin bunları kullanmasına izin verilmez. 

19.14.Kulüp içinde yazılı uyarı bulunan alanlarda cep telefonu kullanılamaz. 

19.15.Kulüp içindeki tüm alanlarda programlanmış etkinlikler öncelik hakkına sahiptir. 

19.16.Satın alınmış olan üyeliklere ait faturalar, Kulüp tarafından Üye adresine gönderilmez. Faturasını talep eden Üyelerin faturalarını Kulüp’ten alması gerekmektedir. 

19.17.Kayıp eşyalardan Kulüp sorumlu değildir. Herhangi bir eşyanın kaybolması halinde, üyenin zaman geçirmeden Misafir İlişkileri Bankosuna bilgi vermesi gerekmektedir. Kulüp tarafından bulunan eşyalar bulunduğu tarihten itibaren 3 ay sonunda -hala herhangi bir üye tarafından doğru bir şekilde tanımlanarak talep edilmemiş ise- eşyalar imha edilebilir ya da hayır kurumlarına bağışlanabilir. 3 ay içerisinde talep edilmemiş eşyalar ile ilgili üyeler bu süreden sonra hiçbir şekilde herhangi bir talepte bulunamaz. 

19.19.Kulüp’ten kullanılan havluların, dergilerin ve benzeri malzemelerin ilgili aktivite/kullanım sonunda Üyelerce derhal iade edilmesi zorunlu olup, iade edilmeyen söz konusu malzemeler için Kulüp’çe belirlenecek bedel, Üye’den talep ve tahsil edilebilir. 

19.20.Kulüp, tesislerinde, zaman zaman tadilat, tamirat veya yenilikler yapabilir ve bu sebeple veya elinde olmayan ya da kendisinden kaynaklanmayan sair sebeplerle tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir, durdurabilir veya kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, Üyelere herhangi bir tazminat ödenmesi, bedel-ücret-aidat iadesi veya üyelik süresi telafisi söz konusu değildir. 

19.21.Üyelik satışında, Kulüp tarafından verilen tüm taahhütlerin yazılı ve şirket yetkililerinin imzasını taşıması şarttır. Üyelik sözleşmesinde ve/veya başka bir Genel Müdür imzalı doküman ile sabitlenmemiş hiçbir doküman ya da herhangi bir personel/yönetici ya da üçüncü kişiler tarafından verilmiş sözlü ya da yazılı beyanlar/sözler Kulüp için bağlayıcı değildir. Üyelerin bu konularda dikkatli davranması önemlidir. 


19.22Üyelik sözleşmeleri yalnızca üzerinde ismi yazılı kişi/kişiler için geçerlidir. Üyelik Sözleşmesini başkası/başkaları adına imzalayan/ödemeyi yapan veya tesis hizmetlerini başka birinin yararlanması amacına yönelik yapan kişi, "Üye" sıfatı kazanamaz ve üyelik haklarından faydalanamaz. 

19.23.Üye, kendisi veya misafirlerinin şahsi kusurları, dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesiste veya Tesise ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. Üye Kulübün kastı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça Üyenin veya misafirlerinin Tesisi kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesisi, Kulüp bünyesindeki diğer Tesisleri, bu Tesislerin sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini, tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir. 

19.24.Herhangi bir üyenin vefatı sonrası, bunun yasal olarak belgelenmesi ve talep edilmesi kaydıyla, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak Türk Lirası olarak yasal mirasçılarına iade edilir ya da süre olarak devredilir. 

19.25.Üyeler’ in Kulüp içi veya dışı aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları, spor aktivitelerine uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca yine Kulüp tarafından düzenlenen Kulüp içi veya dışı aktivitelerde, Üyelerin veya yanlarındaki kişilerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan ve başka kişi ve kuruluşlardan alınan mal ve hizmetlerden ve bunlarda meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir. 

19.26.Üye’nin, sağlık sorunlarının bulunması veya hamile olması halinde, ıslak alanları (banyo*wc) ve diğer tüm alanları kullanmadan önce doktorunun onayını alması şart olup, Kulüp bu onayın alınıp alınmamasından veya Üye’nin sağlık durumunun ne olduğunun tespitinden sorumlu değildir. Üyelik sözleşmesinin imzalanması ile üyenin sağlık durumunun Kulüpte yer alan tüm aktiviteler için uygun olduğu kabul edilir. 

19.27.Üyelerin ve misafirlerinin, her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda meydana gelebilecek her türlü bedeni-fiziki-ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi Kulüp bu gibi durumlardan kaynaklanan üye veya üçüncü şahıs taleplerine taraf da olmayacaktır. 

19.28.Kulüp’e getirilen (dolap, araba içinde veya dışında, havuz, soyunma odası veya sair yerlerdeki) Kulüp yetkili görevlilerine teslim edilmeyen ve beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tip önlemlerin önceden alınması üye sorumluluğunda olup açık alanlarda muhafaza edilmemesi tavsiye edilir. 

19.29.Kulüp, yasal olarak açıklanmış olan resmi tatillerde kapalı olabilir. Bu durumda hizmet verilemeyen süreler üyeliklere ilave edilemez. 

19.30.Kulüp ile Üyeler arasında bu Üyelik Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kulüp’ün ticari defterleri, kayıtları (bilgisayar kayıtları dâhil), düzenleyeceği tutanaklar ve bunların dayanağını oluşturan belgeler, tek taraflı kesin delil sayılır.

20 KURAL DEĞİŞİKLERİ
Kulüp, sunduğu hizmetler ve çalışmalarla ilgili kurallar ve uygulamalarda zaman ve ihtiyaca bağlı değişiklikler yapabilir. Olabilecek bütün değişiklikler, Üyelere yazılı, sözlü ve görsel olarak kulüp içerisinde ve/veya (www.bnmfit.com) web sitesinde ilan edilir. Ancak, kuralların her zaman son revize edilmiş hali Kulüp Web sitesi olarak kabul edilir. 

Üyeler bu kitapçıkta bulunan ve/veya sonrasında ilan edilen tüm kuralları peşinen kabul etmiş olup her kurala uymak ile yükümlüdür. Kulüp yönetimi kuralları ihlal eden kişileri herhangi bir üyelik bedelini geri ödemeksizin üyelikten çıkartma hakkına sahiptir.